WEBSHOP    CONTACT   TWITTER
 •  
 •  
 •  


 •  

Informatie sponsors

SV Marknesse afdeling voetbal is een club met ambities waar gewerkt wordt met een algemeen beleidsplan evenals een jeugdbeleidsplan. In dit beleidsplan gaan wij uit van de volgende doelstelling: “het op een zo plezierig mogelijke wijze, met zo veel mogelijk mensen, de voetbalsport bedrijven op een zo hoog mogelijk niveau”.

“DE MISSIE” van SVM afdeling voetbal is:
Het actief betrekken van het dorp Marknesse en haar omgeving, bij SVM voetbal, zodanig dat de continuïteit en de groei van SVM-voetbal wordt gewaarborgd.
Het ontwikkelen van attractief voetbal, zodanig dat de bij SVM voetbal betrokken vrijwilligers, supporters, leden, ouders van leden, donateurs, supporters, personeel en relaties, zich daarmee willen identificeren.
De belangen van leden, ouders van leden, vrijwilligers, donateurs, supporters, sponsors, personeel en relaties evenwichtig behartigen.
Het bieden van een goed klimaat, wat voldoet aan maatschappelijke normen en waarden. Het uitstralen van een goed georganiseerde voetbalclub in al haar onderdelen. Het ontwikkelen van een klimaat, waarin respect de overhand heeft over discriminatie, vandalisme en slecht taalgebruik.
Een heldere vorm van communicatie, zodat leden, supporters, ouders van leden, sponsors, personeel en relaties, het beleid van SVM voetbal duidelijk voor ogen heeft. Een selectiebeleid voeren, zodat ieder lid op eigen niveau kan voetballen, om de speelvreugde tot een maximaal niveau te brengen.

De laatste jaren is in het bijzonder aan de organisatie van onze vereniging veel aandacht besteed met als motto: “vele handen maken licht werk”.
Er zijn diverse commissies in het leven geroepen die zich bezig houden met specifieke zaken zoals, beheer materialen, jeugd, kantinebeheer, sponsoring enz. Hierdoor is het bestuur meer in de gelegenheid om zich bezig te houden met het maken en uitvoeren van beleid. SVM afd. Voetbal telt plusminus 300 leden, waarvan 100 senioren en 200 junioren/pupillen.


Zoals u ziet maakt de jeugd een belangrijk deel uit van onze vereniging. Er wordt wel eens gezegd; “ wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Wat dat betreft zit het dus bij SVM wel goed.

Als bestuur voelen wij ons verantwoordelijk om aan die toekomst zo goed mogelijk invulling te geven. Dat doen wij door ons als vrijwilliger beschikbaar te stellen voor diverse functies. Maar dat is niet voldoende. Om de jeugd en de vereniging in haar totaliteit een toekomst te bieden en een klimaat te creëren waarin de sporter zich thuis voelt, is ook geld nodig.
Reden waarom wij een beroep doen op U als sponsor.


Wat vragen wij en wat hebben wij te bieden.

MCM -Machine Constructie Marknesse- is op dit moment de hoofdsponsor van SVM daarnaast hebben wij als subsponsoren: Autobedrijf Pals , Bouwbedrijf P.Verwer, BUS, Mechanisatiebedrijf Weevers en uitzend bureau Level 1. Daarnaast beschikken we ook nog over shirt-, bord-, bal- en advertentiesponsoren.

Alle teams zowel senioren, meisjes en jeugd zijn op dit moment voorzien van een shirtsponsor. Ook in de toekomst willen wij graag verzekerd zijn van shirtsponsors, daarom mocht u belangstelling hebben om een speciaal team te willen sponsoren, dan onderhandelen wij graag met U over de ingangsdatum.

Verder willen wij onze jeugdleiders, jeugdtrainers en verenigingsscheidsrechters graag de gelegenheid bieden om cursussen te volgen om zich verder te bekwamen in hun functie. Daarnaast hebben wij te maken met stijgende kosten zoals huur van de velden, accommodatie, energie en onderhoud kleedkamers. U zult begrijpen dat bij onze vereniging, naast contributie behoefte is aan extra inkomsten.

Wat zijn de mogelijkheden van sponsoring:

 1. Shirtsponsor seniorenteam (tweede, derde, vierde of vijfde elftal)  €350,= per jaar + eenmalig kosten tenue met uw bedrijfsnaam, contract 5 jaar (kosten tenue ongeveer € 800).= excl. btw).
 2. Shirtsponsor juniorenteam (A’s tot en met de C’s + D 11-tal) € 250,= per jaar + eenmalig kosten tenue met uw bedrijfsnaam, contract 5 jaar. (kosten tenue ongeveer€ 800,= excl. btw)
 3. Shirtsponsor pupillen (D 7-tal, E en F) € 150 per jaar + éénmalig kosten tenue, contract 5 jaar (kosten tenue ongeveer € 600,= excl. btw)
 4. Trainingspaksponsor voor een team. Sponsorbijdrage per jaar € 250,00. Kosten trainingspakken op aanvraag (plusminus € 450,00) is afhankelijk van hoeveelheid (7- tal of 11-tal) en de grootte en aantal logo’s welke er op moeten worden gedrukt.
 5. Sponsor van de benodigde trainingsballen per seizoen. € 600,= excl. btw
 6. Sponsoring toernooi “onder de 23 jaar” dit is een jaarlijks terugkerend evenement, kosten € 350,- per toernooi per jaar.
 7. Sponsoring reclamebord, welke langs het hoofdveld komt te staan. De reclameborden worden niet geschilderd maar voorzien van een onaantastbare sticker. Reclamebord aanéén zijde beplakt kost € 150,= en aan beide zijde beplakt kost € 210,= per jaar. Eenreclamebord welke aan beide zijden is beplakt en boven het doel wordt opgehangen kost€ 275,= per jaar. Contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 5 jaar.
 8. Sponsoring wedstrijdbal 1e elftal € 70,= per bal, aantal mag u zelf invullen, van 1 tot........? U mag indien gewenst zelf bepalen voor welke thuiswedstrijd uw gesponsordebal wordt gebruikt. Contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumvan 5 jaar.
 9. Advertentie in ons vernieuwde programmablad, welke wordt uitgegeven bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal. € 35,= ⅓ pagina. € 50,= ½ pagina en voor een helepagina € 100,= (prijzen zijn per seizoen). Contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 5 jaar. 

Zoals u ziet hebben wij ons “sponsoringassortiment” zo samengesteld dat U al voor een relatief klein bedrag sponsor van SVM voetbal kunt zijn. Wat let U nog om SVM sponsor te worden? Voor eventuele tips uwerzijds aangaande sponsormogelijkheden houden wij ons aanbevolen.

Wat mag U van ons verwachten als U deelneemt aan een van voorgaande sponsoractiviteiten.

Bij 1 2 3 en 4:
Uw shirtreclame
Twee sponsorkaarten (geeft recht op gratis toegang voor wedstrijden 1e elftal)
Vermelding van uw bedrijfsnaam op de SVM voetbalsite
Uitnodiging voor SVM sportfeest
Een foto van “uw team”
Vermelding van uw naam in het programmablad (thuiswedstrijden 1e)
Bij 5:
Vermelding van uw naam in het programmablad (thuiswedstrijden 1e)
Vermelding van uw bedrijfsnaam op de SVM voetbalsite
Twee sponsorkaarten (geeft recht op gratis toegang voor wedstrijden 1e elftal)
Uitnodiging SVM sportfeest
Bij 6:
Een programmablad voorzien van uw reclame
Een uitnodiging voor het bezoeken van het toernooi met uitreiking prijs
Twee sponsorkaarten (geeft recht op gratis toegang voor wedstrijden 1e elftal)
Vermelding van uw bedrijfsnaam op de SVM voetbalsite
Reclame via de omroepinstallatie
Gelegenheid voor het ophangen van uw bedrijfsvlag (tijdens het toernooi)
Aandacht voor dit toernooi door de media
Uitnodiging voor het SVM sportfeest
Bij 7:
Uw reclamebord langs het hoofdveld
Vermelding van uw bedrijfsnaam op de SVM voetbalsite
Twee sponsorkaarten (geeft recht op gratis toegang voor wedstrijden 1e elftal)
Uitnodiging SVM sportfeest
Bij 8:
Vermelding in het programmablad
Vermelding van uw bedrijfsnaam op de SVM voetbalsite
Uitnodiging voor het bijwonen betreffende wedstrijd
Ontvangst door het bestuur voor en na de wedstrijd in de bestuurskamer
Vermelding via de omroepinstallatie
Gelegenheid voor het ophangen van uw bedrijfsvlag tijdens de wedstrijd
Uitnodiging SVM sportfeest
Bij 9:
Uw advertentie in ons programmablad
Twee sponsorkaarten (geeft recht op gratis toegang wedstrijden 1e elftal)
Wij gaan er van uit dat we u middels dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd en geënthousiasmeerd. Verder hopen we van harte dat U in de gelegenheid bent om via sponsoring een bijdrage te leveren aan de sportieve prestaties van onze spelers.

           
Sportpark 'De Punt' | Emmeloordseweg 10 | 8316 AV Marknesse | Tel: 0527-201699 (kantine)
Privacy Verklaring
Copyright © SV Marknesse 2020 - Gerealiseerd door NUGTR