Cookie beleid sv Marknesse

De website van sv Marknesse is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en waarden

Normen en waarden

Waarden en normen:

Binnen onze vereniging speelt de cultuur en de daarbij behorende normen en waarden een belangrijke rol. Bij de cultuur gaat het om de manier waarop we met elkaar omgaan. Door respect te hebben voor anderen en te zorgen dat ieder in zijn waarde blijft, wordt een klimaat geschapen waarbij alle betrokkenen, van pupillen tot senioren en van vrijwilligers tot scheidsrechters van de voetbalsport en hieraan gerelateerde activiteiten kunnen genieten. Onze vereniging heeft binnen SVM een gezellige vereniging om bij te voetballen en die geleid wordt door mensen die voorbeeldgedrag vertonen. Ouders kunnen met recht hun kinderen onbezorgd onze accommodatie laten bezoeken. Sponsors kunnen erop vertrouwen dat zij zich hebben verbonden met een vereniging die normen en waarden hoog in het vaandel voert. Het is in het belang van een ieder deze reputatie in stand te houden. De basis elf is opgesteld door de commissie Bepaal je Ambitie (een commissie die vertegenwoordiging is van de gehele vereniging van jeugd tot senioren). En zij zullen ook de regels bewaken. Het is aan de leiders en trainers om dit uit te dragen aan de spelers en hun ouders.

 

Gedrag en respect.

De Basis 11 van SVM

 1. Plezier gaat voor presteren
 2. We praten mét elkaar, niet over elkaar. (ook niet via Social Media)
 3. Verbod op alcohol, op het veld en in de kleedkamer,
 4. Moedig aan, coach niet mee
 5. Gedraag je altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn
 6. Wees zuinig op kleding, materiaal en het complex. (zowel uit en thuis)
 7. Je respecteert het werk van de onmisbare vrijwilligers
 8. Durf elkaar aan te spreken op verkeerd gedrag
 9. Je wenst je tegenstander een prettige wedstrijd en geeft hem/haar een hand
 10. Je ‘loopt’ niet weg voor een klusje
 11. Spelers en begeleiders roken niet tijdens het sporten

Deze regels hangen ook op het sportpark (blauwe borden KNVB)

SANCTIES:

Het bestuur van SVM is bevoegd tot strafoplegging aan leden, bestuurders, commissieleden, trainers, begeleiders, vrijwilligers, ouders, verzorgers of bezoekers. (hierna genoemd als leden en andere betrokkenen). Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden en andere betrokkenen niet voldoen aan de verplichtingen van leden en betrokkenen zoals vastgelegd in de statuten en gedragsregels c.q. huishoudelijk reglement. Sancties kunnen bestaan uit:

 1. A berisping
 2. B alternatieve straf
 3. C uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden
 4. D schorsing in uitvoering van functies of activiteiten
 5. E betaling van gemaakte kosten
 6. F royement
 7. G weigering van toegang tot het sportcomplex

 

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtreding en door leden en betrokkenen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen.

Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel mondeling als schriftelijk bericht. Eveneens wordt de trainer en leider op de hoogte gesteld. Mocht de overtreder het niet eens zijn met de opgelegde straf dan heeft hij/zij de mogelijkheid dit binnen 2 weken na het uitspreken van de sanctie kenbaar te maken bij het bestuur. Het bestuur schakelt een aparte commissie in die de overtreding van de verplichtingen voortkomend uit de statuten c.q. de overtreding van de gedragsregels of huishoudelijk reglement nogmaals onderzoekt en de betrokken partijen (wederom) hoort en tot een bindende uitspraak komt. De bindende uitspraak volgt maximaal 2 weken na afronding van het onderzoek door het bestuur c.q. de ingestelde beroepscommissie.

Wangedrag speler:

Signaalfase

De trainer (als eerste) of de teamleider spreekt de persoon aan op het ongewenste gedrag. Dat kan bij een berisping (aanspreken) blijven. Dit wordt gezien als normale corrigerende sociale omgangsvorm, waarin de stijl en ernst afhankelijk is van de situatie. Als daartoe aanleiding is, naar ernst en omvang (vaak voorkomen) kan een trainer en/of de teamleider overgaan tot maximaal 1 training en/of wedstrijd schorsing. Dit wordt gemeld bij het hoofd- c.q. jeugdbestuur, het bestuur. Als blijkt dat één of meerdere schorsingen niet tot het gewenste resultaat leiden (passend gedrag naar het team ca. en/of de vereniging) wordt de afhandeling van de ontstane situatie overgedragen aan het bestuur.

Formele waarschuwing.

De overdracht aan het bestuur kan leiden tot een formele waarschuwing. Alvorens hiertoe wordt overgegaan wordt een gesprek met de speler en voor de junioren de ouder(s) gevoerd en/of de trainer en/of teamleider met als doel:

 1. een goed beeld te krijgen van de aanleiding en situatie(s) waarin het wangedrag zich heeft voorgedaan.
 2. eventuele afspraken te maken over een proefperiode (herstel- en oefenperiode).

Naar aanleiding van de behandeling en afspraken over de ontstane situatie kan het bestuur besluiten om: Een formele waarschuwing te geven door een sanctie (straf) op te leggen. De omvang daarvan zal afhangen van de ernst en omvang van de situatie.

Ernstige waarschuwing.

Herhaling van een formele waarschuwing en/of een zéér ernstig wangedrag kan leiden tot een ernstige waarschuwing. Na ‘hoor en wederhoor’ kan uiteindelijk worden overgegaan tot een ernstige waarschuwing en een langdurige sanctie (tot max. één jaar). O.a. excuus maken, kosten vergoeden.

Beëindiging lidmaatschap.

Bij twee ernstige waarschuwingen heeft het bestuur het recht de speler te schorsen, hetgeen betekent dat hij aan géén van de vereniging georganiseerde activiteiten mag deelnemen. De speler heeft dan de status van bezoeker. Het bestuur kan uiteindelijk de speler voordragen om als lid geroyeerd te worden.

Sanctie KNVB

Indien een speler een sanctie (gele- en rode kaart, boete) opgelegd krijgt door de KNVB dan is de speler zelf verantwoordelijk voor de afhandeling daarvan waarbij het volgende is bepaald:

 1. De vereniging zal de boete aan de KNVB betalen en kan deze verhalen op speler.
 2. De vereniging kan de speler ondersteunen bij de (juridische) behandeling door de KNVB.

Indien een speler te vaak een directe rode kaart heeft gekregen kan dat worden aangemerkt als wangedrag met bijbehorende sancties tot mogelijk gevolg. Indien de speler nalatig is (niet reageren, niet betalen e.d.) voor een juiste, zorgvuldige en tijdige afhandeling in het belang van de vereniging wordt dat beschouwd als wangedrag, met bijbehorende sancties tot mogelijk gevolg.

Wangedrag niet-spelers en bezoekers.

Indien het gedrag van personen daartoe aanleiding geeft kunnen leden van het Hoofd- en/of Jeugdbestuur deze de toegang tot het terrein ontzeggen, desnoods met inschakeling van de Politie.

Alcohol & Drugs.

 • Bij de vereniging matig gebruik van alcohol en tabak.
 • Geen gebruik van alcohol op het veld en in de kleedkamers.
 • Drugs zijn uit den boze.

 

Binnen SVM zullen de volgende stappen ondernomen worden, ingeval leden hieraan veelvuldig geen gehoor aan geven:

 • Berisping (zelfs aan supporters langs de lijn).
 • Uitsluiting van wedstrijden of schorsing van functie.
 • Royement
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!